Corona Protocol

Als je van plan bent ons Sportpark Overbos te bezoeken lees dan het onderstaande Corona Protocol goed door. Dan ben je op de hoogte van wat je kan verwachten, met welke maatregelen je te maken krijgt en aan welke richtlijnen je je dient te houden.
Namens het bestuur van de vereniging zien Corona Coördinatoren (herkenbaar aan de gele hesjes) er op toe dat men zich aan het Protocol houdt. Aanwijzingen van de Corona Coördinatoren dienen onmiddellijk en zonder tegenspraak te worden opgevolgd.
Als je zelf mensen ziet die zich (al dan niet opzettelijk) niet aan het protocol houden wijs hen dan op hun gedrag, want alleen samen kunnen we voor een corona-vrij sporten bij Sv Overbos gaan.

Sv Overbos Corona Protocol

Update 12 oktober:

Aanvullende regels over het stallen van fietsen en brommers.

Inleiding

Met dit protocol geeft SV Overbos de regels die gelden op haar sportpark met als doelstelling om besmettingsgevaar van het Corona virus zo veel mogelijk te beperken. Hierbij worden alle eisen, regels, procedures en richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM, het NOC/NSF, de KNVB, Horeca Nederland en de diverse overheidsverordeningen gevolgd. Het protocol is onder voorbehoud van alle wettelijke regelingen.

Het succes van dit protocol staat of valt met het naleven van de hieronder vermelde regels. Naast de vermelde regels wordt ook een beroep gedaan op ieders gezond verstand.

In het uiterste geval kan alsnog besloten worden de kantine te sluiten indien de regels niet worden nageleefd. Daarom vertrouwen wij op ieders medewerking, zodat wij met zijn allen kunnen genieten van zoveel mogelijk faciliteiten op ons sportpark. Hoe uw eigen gedachten over maatregelen ook zijn, wij rekenen op uw respect voor andere bezoekers voor wie de maatregelen heel belangrijk zijn.

Uitgangspunten voor dit protocol

 1. Veiligheid vrijwilligers en bezoekers mbt het Corona virus zo maximaal mogelijk te waarborgen
 2. Voldoen aan de Wet en Regelgeving rondom het Corona virus
 3. Het protocol dient handhaafbaar te zijn en sancties bij niet naleven moeten kunnen worden opgelegd
 4. Iedereen wordt gelijk behandeld

Algemeen

Iedereen dient zich aan de algemene RIVM- en overheidsrichtlijnen te houden inzake het 1,5 meter afstand houden, handen wassen, niezen in de elleboog, geen handen schudden, papieren zakdoeken gebruiken enz. Van groot belang is dat een ieder bij symptomen van een mogelijke Corona besmetting, hoe licht ook, thuis blijft en zich laat testen.

Auto’s (e.e.a. wordt zo snel mogelijk ingericht)

 • Voor auto’s geldt een “Kiss and Ride” protocol. Als ouders het parkeerterrein oprijden kiezen zij voor de bewegwijzering “Kiss and Ride” en rijden dus aan de rechterkant van het parkeerterrein naar het toegangshek. Ouders zetten hun kind vanuit de auto af bij het grote schuifhek en rijden daarna weer weg van het parkeerterrein.
 • Bij het ophalen kiezen zij de bewegwijzering “Ophalen” en rijden dus aan de linkerkant het parkeerterrein op en zoeken een parkeerplek. Ouders die met de auto hun kind op komen halen wordt verzocht om in de auto te wachten.

Wedstrijden

 • Officiële wedstrijden gaan gewoon door. Oefenwedstrijden worden de komende periode niet toegestaan.
 • Aangezien kleedruimtes gesloten blijven, kom gekleed naar wedstrijden en trainingen. Douche thuis.
 • Wedstrijden dienen gehouden te worden zonder toeschouwers. Dit betekent dat ouders niet op ons terrein kunnen. Teambegeleiding, trainers en technische staf hebben wel toegang tot ons complex. 
 • Uitzondering: voor bezoekende teams (dit geldt voor jeugdspelers t/m 17) geldt dat uitsluitend benodigde chauffeurs en officials vallen onder teambegeleiding. Zij mogen blijven kijken. Voor onze jeugdspelers geldt chauffeurs bij thuis spelen geen toegang hebben. 

Looproutes

Op het terrein zijn looproutes uitgezet. Elke bezoeker dient deze te volgen. Pijlen wijzen de looprichtingen aan. Volg deze svp. Hoewel niet op alle paden eenrichtingsverkeer mogelijk is zijn deze breed genoeg om de 1m50 te kunnen waarborgen als iedereen rechts houdt op het pad. Respecteer ook de wens van de andere oplopende bezoeker om 1m50 te handhaven..

Het schuifhek rechts voor het clubgebouw is de hoofdingang voor het sportpark. Het pad vanaf het schuifhek is gedeeld in tweeën. Men dient rechts van het dranghek (en vervolgens rode kisten) het sportpark binnen te treden. Als men het sportpark verlaat dient men aan de andere kant te blijven. Pijlen wijzen automatisch op de looproute. Het poortje aan de zijkant nabij de kleedkamers is ook een uitgang, maar zal slechts beperkt worden gebruikt, meestal op drukke dagen.  Mocht dit poortje gebruikt worden dah is het nadrukkelijk een uitgang, absoluut geen ingang.

De hoofdlooproutes zijn bij het opkomen van het sportpark gescheiden en gemarkeerd door kisten en hekken. De hekken mogen niet verplaatst worden, ook niet tijdelijk om even doorgang voor u zelf te verschaffen!

Iedere bezoeker van 18+ houdt ten alle tijde 1m50 afstand aan. Ook rondom het veld houdt men als toeschouwer deze afstand aan, tenzij de bezoekers uit een huishouden komen.

Zie verder onderstaand kaartje voor de looproutes op het terrein

Routeplan_jpeg_3a.jpg

Kantine

 • Er wordt in de rust aan seniorenteams geen thee, en aan jeugdteams geen limonade verstrekt!
 • Wij vullen geen bidons of schenken dranken in, in uw meegenomen beker.
 • Onze vrijwilligers dragen handschoenen en houden 1,5 mtr afstand
 • De "Kleedkamer Scheidsrechter Buiten" is geopend en biedt een toilet, waterkraan, EHBO tas en desinfectie materialen. Het toilet enkel bij hoge nood gebruiken. De bezoeker dient deze schoon achter te laten.

Wedstrijdsecretariaat + Kleedkamers

 • Om de 1,5 meter te kunnen waarborgen is het Wedstrijdsecretariaat verplaatst naar de VIP-ruimte. Dit is het witte gebrouwtje halfweg veld 2, op de kop van de middellijn. Looproute naar de VIP-ruimte is eenrichtingsverkeer langs veld 2 heen en langs de VIP ruimte aan de andere kant langs veld 3 weer terug richting de kantine. (Zie foto plattegrond)
 • Graag verzoeken wij om per team 1 begeleider aan te wijzen om zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat om te voorkomen dat er opstoppingen ontstaan. Graag ook in de rij de 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Vanuit het wedstrijdsecretariaat zal er geen limonade verstrekt worden aan de teams, zorg ervoor dat er voldoende met water gevulde bidons vanuit huis worden meegenomen.
 • Per thuis team zal er 1 scheidsrechters fluitje bij het wedstrijdsecretariaat opgehaald kunnen worden, mochten meerdere scheidrechters fluitjes nodig zijn voor een team omdat er verschillende scheidrechters de wedstrijden zullen fluiten willen wij verzoeken het scheidsrechters fluitje niet onderling te delen. Dan kunnen er per team maximaal 2 extra fluitjes opgehaald worden.
 • Kleedkamers blijven gesloten. Wij verzoeken alle spelers -van zowel SV Overbos als tegenpartij- omgekleed naar de wedstrijden te komen
 • Indien er vragen/problemen zijn tijdens wedstrijden zal er een telefoonnummer beschikbaar gesteld worden. Kom met 1 vertegenwoordiger van het betreffende team naar het wedstrijdsecretariaat. Indien nodig komen wij naar het veld.
 • Voorafgaand aan een wedstrijd zal een telefoonnummer gegeven worden wat gebeld kan worden indien er vragen/problemen zijn tijdens de wedstrijden
 • Gebruik dit nummer in eerste instantie.
 • In meeste gevallen geven wij de voorkeur om zelf naar het veld te komen indien nodig.
 • Mocht het absoluut nodig zijn om naar het wedstrijdsecretariaat te komen, kom dan met maximaal 1 vertegenwoordiger van het betreffende team.

Stallen van fietsen en brommers

Fietsen en brommers dienen buiten het hek gestald te worden in de fietsenrekken of daar tegenaan. Deze mogen absoluut niet gestald worden voor de ingang van het schuifhek (gedeelte met het kruis op het wegdek). Dat gedeelte dient immers vrij te blijven voor een eventuele doorgang van een ambulance. Tevens geen fietsen of brommers stallen tegen de binnenkant van het hekwerk bij de uitgang. Bezoekers moeten het recht hebben om elkaar op 1m50 te passeren. Dat recht wordt ontnomen als het pad door foutief gestalde fietsen of brommers versmald wordt. Foutief geparkeerde fietsen en brommers kunnen zonder nadere kennisgeving door medewerkers worden verplaatst naar de daarvoor bestemde stallingsgedeelten. 

Handhaving en sancties

Bezoekers van het sportpark dienen zich aan de regels van dit protocol te houden, gezond verstand te gebruiken en de instructies van gele hesjes op te volgen. Indien dit wordt nagelaten, volgt een waarschuwing. Bij herhaling of bewust niet naleven van de regels volgt verwijdering van het sportpark. Aangewezen vrijwilligers voorzien van een geel hesje kunnen hiertoe besluiten, evenals de Corona coördinator.  Indien noodzakelijk worden BOAs of de politie ingezet.

Indien wangedrag leidt tot door de overheid opgelegde boetes, sluiting van faciliteiten (deels of geheel), kosten of derving van inkomsten dan worden deze op de veroorzakende bezoekers verhaald.

Kritiek en suggesties voor aanpassingen en verbeteringen

Uiteraard zijn al deze maatregelen door het bestuur en medewerkers opgesteld naar beste vermogen en naar beste interpretatie van alle (landelijke) regels. NIets is echter absoluut. Overbos zal nadrukkelijk ook de ontwikkelingen bij andere verenigingen volgen en blijven kijken wat beter kan of anders moet zijn. Een ieder die denkt dat zaken anders kunnen wordt verzocht dit te melden bij een van de bestuurs- of managementleden. Het heeft geen enkele zin, en is ook niet fair, om vanaf de zijlijn krtiek te uiten met de armen over elkaar. Laat staan als dit nog eens anoniem gebeurt op social media. Achter iedere beslissing zit een reden, en die kan afwijken van andere verenigingen. Zo kan er niet gedoucht worden omdat de doucheruimtes geen natuurlijke ventilatie hebben (ramen dus), en de mechanische afzuiginstallatie niet corona proof is.  Als iemand met Corona onder de douche staat betekent dit dat alle doucheruimtes daarna voor langere tijd besmettelijk zijn, omdat de vochtdamp lang blijft hangen en door alle doucheruimtes trekt. Dat is maar een van de voorbeelden van een reden tot besluit. Heeft u vragen of kritiek, meld dat dan, dan kunnen we uitleggen waarom de maatregelen zo zijn genomen, maar ook bekijken of uw suggestie misschien doorgevoerd kan worden. Ook hier geldt: samen tegen Corona, niet enkel de ander.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!