Contributie

Informatie over Contributie seizoen 2020-2021

De contributie voor 2019-2020 is op de ledenvergadering van 18 maart 2019 als volgt vastgesteld:

Soort lid Geboren Contributie 2020-2021 Kleding fonds
G-Jeugd    €         70,00  
Mini's 2014  €      120,00  
JO8  2013  €      125,00  €   25,00
JO9/MO9 2012  €      125,00  €   25,00
JO10 2011  €      160,00  €   25,00
JO11 / MO11 2010  €      160,00  €   25,00
JO12 2009  €      170,00  €   25,00
JO13 / MO13 2008  €      170,00  €   25,00
JO14  2007  €      175,00  
JO15 / MO15 2006  €      175,00  
JO16 2005  €      185,00  
JO17 / MO17 2004  €      185,00  
JO19 / MO19 2002-2003   €     192,50  
Senioren <2001   €     250,00  
Veterinnen (trainend)    €      85,00  
Veterinnen (spelend)    €      120,00  
Walking voetbal    €         70,00  
Verenigingslid    €         70,00  


Voor iedereen die meehelpt om een sponsor aan te reiken geldt dat de helft van de contributie van 1 jaar  teruggstort kan worden. Als blijk van waardering van de vereniging. Meer weten? KLIK HIER

Inschrijfgeld
Naast deze contributiekosten rekenen wij voor nieuwe leden inschrijfgeld. Deze kosten worden bij de eerste contributieinning meegenomen en bedragen €12,50

Kledingfonds
Vanaf de mini’s tot en met de onder 13-teams werken wij met een kleidngfonds. Voor deze leeftijdsgroepen zorgt sv Overbos voor de kleding en betalen de leden hiervoor per jaar € 25,-. Dit bedrag wordt samen met de contributie ingehouden bij de mini’s tot en met de "onder 13-teams".

Betalingscyclus
Voor de inning van de contributiegelden handteren wij de volgende betalingscyclus en bijhorende deadlines. Voor onszelf en jou eigen gemak advisren wij altijd om de betalingen direct uit te voeren.

*WIK Brief = Wet Incasso Kosten brief, lees hierover meer op https://www.nvio.nl/wet-incasso-kosten-wik


Bankrekening

NL71RABO0158133803 t.n.v. Sv Overbos


Instructie inzake betaling van de contributie
 
De inning van de contributie is uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau.

Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor de leden is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (hiervoor wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministratie recente- en juiste gegevens van je heeft).  Door op een aan jou meegestuurde link te klikken kom je op jouw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect waar je de factuur kan inzien, downloaden en betalen. Ook is er de keuze om de contributie in één keer of in termijnen te betalen. De betalingen verlopen via iDEAL, Paypal en creditcards en zijn daarom 100% veilig. Voor een uitgestelde betaling wordt € 2,00 in rekening gebracht.

Een deel van jouw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en voor u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, en meer specifiek bij de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Je gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt, en worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect zijn te vinden op: https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html.

Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neemt u dan contact op met de secretaris of de penningmeester. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website, www.clubcollect.com.

Niet betaalde contributie
Voor de leden waarvan de contributie om welke reden dan ook is gestorneerd of niet betaald, is het volgende van toepassing: De achterstallige contributie dient uiterlijk voor 1 december 2020 op de rekening van s.v. Overbos (Rabobank) NL71RABO0158133803. (BIC code RABONL2U) te staan, onder vermelding van de naam van het lid en eventueel bondsnummer of geboorte datum. Let op: vanaf de tweede herinnering brengen wij € 5 extra kosten in rekening en bij de derde herinnering nogmaals. Indien er dan nog geen betaling binnen is wordt het openstaande bedrag nog eens vermeerderd met de incassokosten. 

Is er voor 1 december niet betaald, dan zal het betreffende lid een speelverbod krijgen met ingang van deze datum. Ook worden de gegevens van deze leden doorgestuurd naar een incasso bureau. De spelers die dit betreft zullen via hun leiders/aanvoerders op de hoogte worden gebracht.

Leden die nog een betalingsachterstand hebben over het vorige seizoen, hetzij contributie, boetes of anderszins, zijn niet speelgerechtigd voor het nieuwe seizoen 2020-2021! De leden worden erop gewezen dat zij ook betalingsplichtig blijven als er met voetballen gestopt wordt. Overschrijven naar een andere vereniging kan per definitie niet zolang er niet is betaald. Zelfs niet over een aantal jaren. Niet betalen is dus niet meer voetballen.

Tussentijds opzeggen
Leden die in de loop van het seizoen opzeggen hebben geen recht op teruggave van contributie.

Langdurige afwezigheid
Teruggave contributie wegens langdurige afwezigheid door blessure, ziekte, werk, uitzending of schoolstage.
Leden die een langdurige periode afwezig zijn vanwege een gegronde reden kunnen teruggave aanvragen van een deel van de contributie. Er zijn echter wel wat spelregels:

  • Men moet minimaal 5 maanden aaneengesloten afwezig zijn (geen wedstrijd geen training).
  • Er moet een gegronde reden zijn. Dat kan zijn afwezigheid door ziekte, een ernstige blessure, uitzending vanuit het werk, of een schoolstage.
  • De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend, met verklaring van arts, school of werk.
  • Teruggave wordt alleen gegeven als eerst het volledige contributiebedrag is betaald.
  • Teruggave betreft enkel een vast bedrag, dat ongeveer overeenkomt met een half jaar contributie, onder aftrek van de vaste seizoensbijdrage aan de KNVB. 

Spijtoptanten
Voor leden die zich nieuw inschrijven bij Sv Overbos, maar nadien besluiten toch maar niet te gaan voetballen, wordt 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Mocht de KNVB de KNVB-bijdrage hebben geïncasseerd (onderdeel van de contributie) dan wordt ook die in rekening gebracht (€ 10.00). Mocht het lid al getraind hebben of een wedstrijd gespeeld (ongeacht de aard) dan geldt de normale opzeggingsprocedure bij tussentijds opzeggen (zie hierboven). 

Deze regeling geldt dus niet voor leden die al bij Overbos spelen en is alleen als spijtoptanten-regeling bedoeld voor nieuwe inschrijvingen. Bestaande leden worden geacht met de opzegregelingen bekend te zijn.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!