Cookie beleid Overbos

De website van Overbos is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Persoonsgegevens en privacy

AVG Verklaring SV Overbos

Update 15 mei 2018

Eind mei wordt in Nederland de AVG van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbeheer. Deze wet bepaalt hoe o.a. verenigingen moeten omgaan met de gegevens van haar leden. Sv Overbos heeft hiervoor een toets gedaan en voldoet op alle punten aan deze verordening. De vereniging heeft hiervoor een certificaat ontvangen.

Ook hebben we te maken met "verwerkers" , zoals Sportlink, ClubCollcect, Florijn Insasso en Verstraten accountants. Organisaties met wie wij ledengegevens uitwisselen. Van Verstraten is al een document ontvangen, op de andere documenten wachten we nog.

Ieder (nieuw) lid van Sv Overbos dient persoonlijke data te verstrekken voor registratie in het ledenbestand. Deze data worden doorgegeven aan de KNVB, waar alle leden bij inschrijving bij de vereniging automatisch lid van worden. Ook van de vrijwilligers en medewerkers worden gegevens geregistreerd.

Registratie vindt plaats in het systeem Sportlink dat beheerd wordt door de KNVB (hierna "het systeem" genoemd).

Persoonlijke data zijn: voor- en achternaam, adres en woonplaats, geboortedatum, geslacht, paspoort- en ID gegevens, telefoonnummer(s) en email adres(sen), bankrekeningnummer(s). Naast de registratie van de gegevens wordt ook de betalingshistorie van de leden vastgelegd (inzake hun contributie en opgelegde boetes), verenigingshistorie (waar men eventueel eerder speelde) en speltechnische gegevens (gele en rode kaarten, schorsingen, spelposities, eventueel speltechnische vorderingen en capaciteiten). De KNVB verstrekt ieder lid een uniek regisratienummer.

Sv Overbos verwerkt de gegevens in dit systeem. Toegang tot de database is beperkt tot die medewerkers van de vereniging voor wie dit uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Deze medewerkers hebben daartoe speciale toegangscodes gekregen en mogen deze niet delen met derden.

Alle leden van de vereniging kunnen toegang tot het systeem hebben voor de module "digitaal wedstrijdformulier". Daarmee hebben ze toegang tot het hele ledenbestand (waaruit men de spelers kan selecteren voor het team), met inzage in naam, leeftijd, geslacht en KNVB relatienummer, maar geen inzage in de overige persoonlijke- en financiële gegevens.

Sv Overbos gebruikt de gegevens enkel voor die taken die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van een voetbalvereniging (zoals ledenregistratie, contributieverwerking, teamindelingen, communicatie met de leden, controle op kaarten en boetes, (digitaal) wedstrijdformulier en andere voetbalgerelateerde zaken).

Het is medewerkers en/of leden die vanuit hun taakstelling toegang hebben tot het systeem of inzage in de data uit het systeem, niet toegestaan gegevens te verstrekken aan derden, of derden direct noch indirect- inzage te geven. Sv Overbos gebruikt de gegevens ook niet voor verstrekking aan derden in het kader van sponsoracties. Daarvoor zal per keer eerst toestemming gevraagd worden. Alle betreffende medewerkers en leden worden geacht uiterst zorgvuldig met de data om te gaan.

KNVB en Sportlink zijn geacht te voldoen aan de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens en alle andere (Europese) wetgeving op dit terrein. Sv Overbos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen door de KNVB en Sportlink of andere partijen, door hen gecontracteerd, die inzage (kunnen) hebben in de gegevens. En de vereniging is ook niet aansprakelijk voor gebreken of onvolkomenheden in het systeem waardoor data - bedoeld of onbedoeld - toch ter inzage komen van derden. Wel zal Sv Overbos deze zaken, indien bekend, direct aan KNVB en Sportlink rapporteren. Voor de KNVB-verklaring over de bescherming persoonsgegevens verwijzen wij naar de KNVB site: KLIK HIER. Hierin staat overigens ook vermeld dat de KNVB zich het recht voorbehoudt gegevens van leden wél door te geven aan derden voor sponsoracties. Individuele leden kunnen direct aan de KNVB te kennen geven dat men dat niet toestaat. Verdere details op de KNVB site.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!